Orderchamp enquête onder 318 merken

Middels deze enquête monitort Orderchamp de impact van het COVID-19 virus op haar merken. De meest opmerkelijke resultaten brengen we naar voren in dit blog.

De meeste winkels in Nederland waren al open, de horeca mocht dit afgelopen Pinkstermaandag doen. De consument durft en wilt weer naar buiten en tegelijkertijd doet de ondernemer er alles aan de klant veilig van dienst te zijn. Deze vooruitgang neemt echter de gevolgen van de ”thuisblijven” periode niet weg. 

Al eerder namen we een enquête af onder onze retailers, om de impact van het virus op hun operaties te meten. Om inzicht te krijgen in de veranderingen die onze merken ondervonden (zowel positief als negatief), hebben wij daarom ook een enquête bij hen afgenomen. 

De enquête is afgenomen bij 318 merken van Orderchamp. Van alle ondervraagden verkoopt 87% zowel direct aan de consument (B2C) als aan retailers (B2B). De overgebleven 13% van de ondervraagden verkoopt enkel aan retailers.

Resultaten

Samenvatting

  • Van de ondervraagde merken kreeg 2/3 te maken met een B2B omzetverlaging;
  • Naast promoties is de uitbreiding van B2C kanalen het meest voorkomende maatregel;
  • 10% maakt zich daadwerkelijk zorgen om hun eigen merk – terwijl 66% zich eerder zorgen maakt om hun retailers;
  • Van de merken had 47% problemen met levering, zowel in de EU als Azië.

Maatregelen

Om zo succesvol mogelijk te blijven opereren, hebben veel merken nieuwe maatregelen ingevoerd. Uit de enquête bleek dat merken liever zelf het initiatief namen, enkel 25% heeft hulp aangevraagd bij overheidsinstanties en/of banken. Deelnemers aan de enquête werd gevraagd voorbeelden van eigen initiatieven te geven. Hiervan bleken de meesten gefocust op het behouden van een goede relatie met de consument. Zo gaf bijna de helft van de ondervraagden aan hun B2C activiteiten te hebben uitgebreid.

Gezien veel consumenten meer tijd thuis spendeerden, heeft dit tot een verandering in het consumentengedrag geleidt. Allereerst was er een verschuiving merkbaar naar de online wereld, steeds meer consumenten zochten naar producten via webshops of sociale media. Om de online consumenten tegemoet te komen, reageerden merken hier op door bijvoorbeeld kortingen of voordelige leveropties aan te bieden. In de enquete kwam dit ook naar voren; van de ondervraagden gaf 37% aan specifieke promoties te zijn gestart. Ten tweede was er een verandering zichtbaar in de behoeften van de klant. Om de klanten hierin te voorzien, zijn veel merken hun productaanbod gaan uitbreiden in één of meer populaire product-categorieën. Van de ondervraagden gaf 20% aan te zijn begonnen met het toevoegen van nieuwe producten aan het huidige assortiment.

Promoties

Om de consumenten en retailers zo goed mogelijk tegemoet te komen in tijden van COVID-19, werd merken gevraagd voorbeelden van specifieke promoties of acties te geven die ze destijds (en nog steeds) hebben opgezet. Dit resulteerde in de volgende meest genoemde voorbeelden:

  • Gezamenlijke promoties, pakketten en andere acties tussen merken;
  • Gratis levering aanbieden (85% van de ondervraagde merken regelt hun verzendingen zelf);
  • Kortingen en winacties uitvoeren (B2C);
  • Bulk kortingen en samples aanbieden (B2B);
  • Nieuwe producten toevoegen.

Notitie: in de Orderchamp backoffice voor merken kan je specifieke kortingen instellen. Wij raden alle merken aan staffelprijzen in te stellen – dit kan ook klantspecifiek. Daarnaast kunnen voormalige collecties in de uitverkoop worden gezet. Dit kan handig zijn bij overtollig voorraad na deze periode en geeft een retailer marge mogelijkheden.

Mate van bezorgdheid

Uit de enquete bleek dat de ondervraagden zich minder zorgen maken om de voortgang van hun eigen merk dan dat van hun (online) retailers. Maar 1 op de 10 ondervraagden gaven aan zich echt zorgen te hebben gemaakt.

Wat de zorgen betreft over hun (online) retailer(s), gaf 66% van de ondervraagden aan zich zorgen te maken. Hierbij maakten de kleine merken zich het minst zorgen over hun retailers in vergelijking tot de grote merken die zich meer zorgen maakten. Kleine merken zijn gemiddeld onafhankelijker van retailers omdat ze voornamelijk actief zijn op een eigen webshop of B2C kanaal. De grote merken hebben vaak voorraden liggen in fysieke winkels en zijn daardoor afhankelijker van hun B2B afzetkanalen.

Fulfilment problemen

Iets meer dan de helft gaf aan geen problemen te hebben met leveranciers. De overige ondervraagden ervaarden wel problemen. De fulfilment problemen kwamen vooral voor bij leveranciers binnen de EU.

Beurzen

68% van de ondervraagden verwacht dat het uitvallen van fysieke beurzen geen tot weinig impact zullen hebben op het voortbestaan van hun merk. Belangrijk is dat van kleine merken meer dan de helft minimaal één beurs bezoekt per jaar. Van de middel- tot grote merken bezoekt 70-80% minimaal één beurs per jaar.

Orderchamp

Wij doen er alles aan om onze merken en retailers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo zijn verschillende integraties met webwinkel- en kassasystemen in de testfase en organiseren wij op korte termijn een digital inkoopbeurs. Hierover volgt snel meer!

Daarnaast willen we graag de winnaars van de merken enquête bekend maken. Hieronder volgen de drie gelukkige winnaars. Gefeliciteerd!

Wil jij je ook aanmelden als merk en beginnen met verkopen aan meer dan 10.000 retailers op Orderchamp? Klik dan hier!

Soortgelijke blogs

De wekelijkse trends & inspiratie update ontvangen?

Bekijk Orderchamp op Instagram